Artikelen


Artikelen.

Column Het eindejaarbal van P&O.

Op alle HRM/P&O afdelingen is de jaarlijkse stress weer voelbaar. Zoals ieder jaar moeten de wetswijzigingen per 1 januari weer verwerkt en doorgevoerd worden. Dit jaar lijkt het extreem veel, de levensloop, het prepensioen, het ziektekostenstelsel en alle andere fiscale veranderingen. Door alle publiciteit en angst voor inkomensverlies van mensen die in de media gepresenteerd wordt is de stemming dan ook niet opgewekt.
De P&O-er zit in een triangel. Het management wil weten wat het betekent en wat de beste oplossing is voor het bedrijf en de mensen willen uiteindelijk alleen maar weten wat ze in januari in hun hand hebben. De OR wil vanuit haar vertegenwoordigende rol maar ook voor zichzelf de consequenties voor de beurs van de mensen weten en compenseren. Zelf  wil de P&O-er dat ook allemaal weten maar komt  nauwelijks aan zichzelf toe tussen alle belangen, wensen en ideeën van anderen.
De laatste maanden van het jaar worden dan ook steeds meer een dans tussen P&O-ers en de verschillende belanghebbenden. Deze worden daarbij meestal ook nog ondersteund door interne en externe adviseurs en bureaus die zich met deze wijzigingen bezighouden.
Het balboekje met afspraken is vol en P&O probeert ertussendoor te walsen.

Ik zie P&O-ers als ware virtuozen op het internet surfen. Alle websites die maar enige informatie bevatten worden bezocht en met elkaar vergeleken. Sites met handige tips worden tijdens de koffie doorgegeven. En, zoals een echte P&O-er eigen is, niet voor waar aangenomen. De zoektocht en verzameldrift blijven dus doorgaan.
Mijn mailbox zit vol met alle digitale aanbiedingen voor dienstverlening en informatie over de wet-en regelgeving en het kopieerapparaat maakt overuren om alle kranten en vakblad artikelen aan elkaar  door te geven.
Maar waar blijven toch de gegevens waar we allemaal op wachten? Waar zijn de verzekeraars met hun aanbiedingen? Dames en heren.. P&O wacht en verzameld.
Het eindejaarsbal van P&O of hoe houdt je ze bezig!

De rol en de positie van de P&O-er is aan het veranderen en niet alleen als gevolg van het steeds terugkerende eindejaarsbal. HR-beleid heeft een deel van zijn missie succesvol afgerond. De zorg voor mensen en de kwaliteitsverbetering van de manier waarop met mensen omgegaan wordt is als integraal onderdeel van het organisatiebeleid doorgezet. Het management heeft haar rol gepakt. Het ontwerpen en invoeren van nieuw beleid ter ondersteuning van het (top)management bij het realiseren van haar doelstellingen zou hiermee meer ruimte en aandacht moeten krijgen. Maar helaas: P&O is back to basic gegaan, min of meer gedwongen door alle maatregelen. Een faciliterende, uitvoerende en beheersmatige rol en specialisme in bijvoorbeeld invloed van wetgeving en arbeid juridische zaken is wat er overblijft.
De landelijke overheid bepaalt de laatste jaren steeds meer het ondernemingsbeleid, niet alleen fiscaal-economisch maar ook arbeidsvoorwaardelijk. Allerlei voorzieningen worden door politieke besluitvorming zo ingericht dat slechts een hele kleine speelruimte overblijft. De kleine marge die ontstaat wordt vervolgens ingevuld door het CAO-overleg. En waar gaat P&O nog over? De euros in het HR-beleid.
Het toekomstbeeld voor P&O wordt duidelijk. Van de P van personeel gaan we naar de O van organisatie. Dit is ook te zien in de aan P&O.
De organisatie van het beheersproces naar de shared service centers of naar out-sourcing. Lean management als leidraad. De bijdrage aan het resultaat van de organisatie door de eigen meerwaarde zichtbaar te maken. De ondersteuning van de managers bij de realisatie van de doelstellingen van de organisatie.
Het is een logisch gevolg op de ontwikkelingen. Het management doet de zorg en aandacht taken. P&O doet het beheer en de specialistische en strategische advisering.
De P&O-er van het nieuwe jaar moet zich dit realiseren en investeren in de nieuwe rollen.
Het eindejaarsbal van P&O of  pak de uitdaging!

 

Contact

Maadvies B.V.
Wielstraat 17
4264 AT Veen

T +31(0)6-10941145
E info@maadvies.nl