Kenmerken

De werkzaamheden van Maadvies B.V.

Adviseren van directies en managementteams.

Coaching en professioneel inhoudelijke begeleiding van (P&O)managers, leidinggevenden en medewerkers.

Workshops en trainingen ten aanzien van leidinggeven, HR en Medezeggenschap.

Interim management.

Projectleider.

Mediation.

 Mijn werkervaring in het kort.

Bijna 10 jaar ben ik als zelfstandig ondernemer betrokken bij diverse organisaties en branches in verschillende rollen. Zowel als adviseur, trainer, coach en interimmer.

Ik heb, zowel in dienstverbanden als vanuit mijn eigen bedrijf, ruime ervaring in diverse managementfuncties in verschillende branches, zowel in de interne organisatie als in externe advisering en (interim) management, waarvan ruim 15 jaar als leidinggevende. Ik heb ruime ervaring als projectleider in personele reorganisatietrajecten, in fusietrajecten en onderhandelingen met Vakbonden en Ondernemingsraden. Mijn ervaring in medezeggenschap heb ik opgedaan in verschillende rollen, zowel als vakbondsbestuurder, als ondernemingsraadlid, als  bestuurder en als adviseur/trainer. Mijn bestuurlijke en politieke ervaring heb ik opgedaan als wethouder, als gemeenteraadslid en in (afdelings)besturen.

Als trainer en coach ben ik succesvol in het versterken van de persoonlijke effectiviteit  van deelnemers en coachees. Dit zijn zowel leidinggevenden als medewerkers.

 

 

CURRICULUM VITAE                 

                                                                               

Persoonlijke gegevens

 

Naam

Marian (Martje Anna) van der Wal

Adres

Wielstraat 17

4264 AT Veen

Telefoon

06 10941145

Email

mvanderwal@maadvies.nl

Geboortedatum

26 augustus1959 inAssen

 

 

Bedrijfs gegevens

 

Naam en adres

Maadvies B.V.

www.maadvies.nl

 

Diversen

Beroepscoach NOBCO (Nederlandse Orde   van Beroepscoaches)

Ingeschreven CRKBO (centraal register   Kort Beroeps Onderwijs)

Lid NVP (Nederlandse Vereniging  voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling)

Freelance trainer/coach bij Schouten   en Nelissen

 

 

Profiel

 

In mijn werk maar ook prive ben ik ondernemend   en sterk gericht op verbetering. Voor mensen, organisaties en   maatschappelijke ontwikkelingen. Ik geloof in het nemen van persoonlijke   verantwoordelijkheid en draag dat ook uit. Drijfveer voor mijn handelen is   rechtvaardigheid en evenwicht in belangen. Ik zoek kansen en maak gebruik van   mogelijkheden die zich voordoen om mijn doelstellingen te bereiken. Ik krijg   energie van situaties die niet simpel en eenvoudig zijn en waar ik iets kan   betekenen.

Karakteristieken:

Doelgerichte ‘builder’ en verbinder.

Sociaal en communicatief vaardig.

Overtuigend onderhandelaar.

Analytisch en   Procesgericht.

Klantgericht en resultaatgericht.

Vertrouwen en   echt.

 

Werkervaring

 

Periode

Werkgevers, functies en taken.

 

2006 - Heden

Zelfstandig adviseur, trainer, coach en interim manager.

Maadvies BV

 

Werkzaamheden:

    
 • Coachen van leidinggevenden en        medewerkers ten aanzien van leiderschap, adviesvaardigheid en        persoonlijke effectiviteit;
 •   
 • Trainen ten aanzien van leiderschap en HR;
 •   
 • Adviseren en trainen van ondernemingsraden (Nederlandse en Europese)        op het terrein van medezeggenschap, beïnvloeding en bij        organisatieveranderingen;
 •   
 • Adviseren van WOR Bestuurders ten aanzien van  medezeggenschap;
 •   
 • Interim management in diverse branches en functies, in        functievervanging en als projectleider reorganisatie;
 •   
 • Adviseur en        (interim)projectleider ten behoeve van realisatie van maatschappelijke projecten        en evenementen;
 •   
 • Adviseren en coachen van Raden van Bestuur, directies en managementteams        met betrekking tot strategie, integraal management, samenwerken en effectiviteit;
 •   
 • Uitvoeren van outplacement        trajecten en begeleiden van kandidaten;
 •   
 • Mediation.

 

2011 – 2013

Directeur

Drive – The   Care Company bv,Venlo

 

Taken:

Eindverantwoordelijk   voor de strategie van de organisatie; ontwikkelen van kwaliteitsbeleid en HRM   beleid; de (her)inrichting van de operationele processen; acquisitie,   relatiebeheer en bij klanten uitvoeren van (groeps)interventies op HR   aspecten, samenwerking en leidinggeven.

Gedurende deze   periode de organisatie getransformeerd van volledig vaste bezetting naar een   zelfsturende vaste kern met flexibele schil. Daarnaast een aantal nieuwe   product/markt kansen geïmplementeerd.

 

2006 – 2010

Wethouder (parttime),

Gemeente Aalburg

 

Portefeuille:

WMO, Sociale zaken en Welzijn. Sport,   Cultuur, Onderwijs.

Initiatie en realisatie van onder   meer:

Invoering WMO naar Zeeuws model;

Sportbeleid;

Voorschoolse educatie;

Jeugdbeleid en een Jongerencentrum;

Leefbaarheidprojecten in de kernen.

Tevens lid Raad van Bestuur van GHOR,   GGD, WSW en lid Raad van Advies Bedrijven Kring Altena.

 

1999 - 2006

Schouten & Nelissen, Zaltbommel

 

Functies en taken:

Manager Business Development: gedurende 1,5 jaar   verantwoordelijk voor de samenvoeging van de verschillende HR werkterreinen.

Hoofd P&O: gedurende 4 jaar verantwoordelijk voor alle P&O   zaken in de organisatie en het personeelsbestand van 700 vaste mensen en 1000   freelance trainer/adviseurs, met onder meer als taken:

    
 • de implementatie van integraal management en de decentralisatie van        de stafdiensten;
 •   
 • invoering van resultaatgericht werken en competentiemanagement;
 •   
 • de P&O component bij een aantal overnames;
 •   
 • harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden;
 •   
 • de organisatie van de S&N Bedrijfsschool.

Adviseur HRM: gedurende 1,5 jaar verantwoordelijk voor het ontwikkelen   en implementeren van W&S beleid en het begeleiden van de groei van de   organisatie en de organisatorische structuurwijzigingen.

 

1991 - 1999

Korps Landelijke Politiediensten, Korpsstaf,   Driebergen

 

Functies en taken:

Personeelsadviseur Korpsstaf: de ontwikkeling en implementatie   van het KLPD brede programma personeelbeleid en de begeleiding en uitvoering   van diverse KLPD brede P&O projecten.

Interim manager P&O: in diverse divisies   verantwoordelijk voor de aansturing van de P&O afdelingen en de   implementatie van reorganisaties en plaatsingsprocedures.

Interim coördinator Steunpunt Politievrouwennetwerken: algemene aansturing van het Steunpunt en coördineren van   netwerkbijeenkomsten.

 

1987 - 1991

Coördinator werving en selectie

Korps Rijkspolitie, Algemene   Inspectie, Bureau Personeelsvoorziening, Utrecht.

 

Taken:

Naast algemene werving en selectie werkzaamheden tevens verantwoordelijk   voor de extra wervingsinspanningen ten behoeve van de instroom van vrouwen en   allochtonen.

 

1983 - 1987

Nederlandse Politie Bond, Amsterdam

 

Functies en taken:

Emancipatiewerkster politie: subsidie project van het ministerie van SZW. Ontwikkelen   van emancipatiebeleid voor de Nederlandse politie.

Uitvoeren van (internationaal)   workshops en lezingen over de positie van vrouwen bij de politie.

Hoofdbestuurder:   naast algemene bondszaken verantwoordelijk voor het scholingsbeleid en   emancipatiezaken.

 

1976 - 1985

Wachtmeester (I)

Korps Rijkspolitie, District ’s-Hertogenbosch,   Groep Aalburg te Eethen.

 

Basispolitiezorg. Tevens opleidingen   en detacheringen bij Recherche, Verkeersdienst en OT.

 

 

Overig

 

Actieve netwerken

Politiek en   gemeenten vanuit diverse functies.

Politieorganisatie.

Nederlandse   Vereniging van Personeelsbeleid.

Bedrijvennetwerk   Brabant.

Vrouwennetwerken.

 

Maatschappelijke en politieke ervaring

Voorzitter Progressief Altena.

Bestuurslid en Veiligheidscoordinator   vv Achilles Veen.

Lid van Adviesraden en Raden van   Bestuur/Toezicht.

Diverse maatschappelijke   bestuursfuncties.

Politiek: Wethouder (4 jaar), Gemeenteraadslid   / fractievoorzitter (8 jaar) en afdelingsbestuurder (20 jaar) PvdA.

 

 

Opleidingen

 

Opleiding

Diverse modules ‘Train de trainer’ en   coaching

Mediationopleiding, 2008

Post-HBO Beleidsadvisering, Utrecht,   1995

HBO Arbeidsmarktpolitiek &   Personeelsbeleid, Tilburg, 1994

Politieopleiding, Apeldoorn, 1977

HAVO, 1976

Overig

Diverse Managementopleidingen en   trainingen

Diverse HR opleidingen en trainingen

Kwaliteitsauditor INK (Instituut   Nederlandse Kwaliteit)

Talendiploma’s Engels, Frans en   Spaans

Management Development traject   Ministerie van Justitie, 1996 /1997

Media   training

Politie diploma’s  

 

Hobby’s

 

Sport, lezen en   creatief vormgeven.

 

 

Contact

Maadvies B.V.
Wielstraat 17
4264 AT Veen

T +31(0)6-10941145
E info@maadvies.nl