Maadvies producten


Coaching van managers en medewerkers m.b.t. leidinggeven, loopbaanvragen, verzuim, re-integratie en persoonlijke ontwikkeling.

Hoe?

Elke begeleiding wordt ingezet als een resultaatgericht ontwikkel- en/of verbetertraject.
U kunt een begeleiding op maat verwachten die kort, direct en effectief is.
Indien nodig wordt, in overleg, gebruik gemaakt van externe hulp en/of onderzoek bij het helder krijgen van een situatie waar verandering in moet komen omdat dit te maken kan hebben met verschillende factoren.

 - werkomgeving of takenpakket
 - persoonlijke ontwikkelingen vanuit groei of beperkingen
 - omgevingsaspecten als reorganisaties of in de persoonlijke levenssfeer.

Het resultaat is dat de coachee zelf het initiatief (weer) neemt om de verdere ontwikkeling vorm te geven.

Mediation bij organisatieontwikkeling en conflicten.

Hoe?

De inbreng van Maadvies zal bestaan uit het analyseren van de ontstane situatie maar vooral gericht zijn op de oplossing. Een oplossing waardoor een win-win situatie voor de betrokken onderdelen, groepen mensen of individuen ontstaat. De bemiddeling zal plaatsvinden op een faire maar directe en duidelijke manier.
In situaties waar een conflict is ontstaan is het van belang dat er vanuit een professionele invalshoek een duidelijk inzicht komt in de situatie en de aanleiding.

Interim dienstverlening door inzet eigen capaciteit of inzet van netwerk.

Hoe?

U kunt een resultaatgerichte stijl verwachten waarbij de situatie en het gewenste resultaat bepalend is voor een mensgerichte of meer taakgerichte aanpak.
Soms is het noodzakelijke een oplossing van buiten aan te trekken. Dit kan in een specifieke opdracht zijn of bij tijdelijke vervanging.

Advies of training aan organisatieonderdelen, management, medezeggenschapsraden en individuen over alle vraagstukken die te maken hebben met effectief en efficiënt werken dan wel professionele ontwikkeling op het gebied van leiderschap, HR of samenwerking.

Hoe?

Inzet vanuit een professionele invalshoek die u verder kan helpen bij de vraagstukken waar u voor staat. Het advies en/of training kan inhoudelijk gericht zijn of juist meer gericht op gedragsverandering. U kunt een eerlijke en directe mening verwachten. Het uitgangspunt is dat hierbij gebruik gemaakt wordt van de aanwezige kracht en capaciteit in de organisatie om de gewenste ontwikkeling en/of verandering bestendig tot stand te brengen.


Maadvies heeft een breed netwerk aan specialisten op diverse terreinen. Indien nodig kan hier, in overleg, een beroep op worden gedaan.

 

 

Contact

Maadvies B.V.
Wielstraat 17
4264 AT Veen

T +31(0)6-10941145
E info@maadvies.nl