Werkwijze


De werkwijze van Maadvies B.V.
              

Algemeen              

De inzet start altijd met een intake- en doelstellend gesprek waarbij de vraag en het gewenste resultaat zo duidelijk en eenduidig mogelijk afgekaderd wordt.              
Vervolgens wordt een offerte aangeboden waarin wordt vermeld:

  • aanleiding en vraagstelling
  • doelstelling en te leveren eindresultaat
  • plan van aanpak
  • inzet Maadvies en eigen inzet organisatie of personen
  • werkwijze en rapportage/evaluatie momenten
  • nazorg
  • kosten.

Iedere inzet valt of staat met vertrouwen en overeenstemming over de oplossing. We sluiten een formeel- en psychologisch contract met elkaar zodat we elkaar aan kunnen spreken op de inzet en samenwerking. Tijdens de inzet worden er dan ook regelmatig evaluatiemomenten ingebouwd waarbij de samenwerking aan de orde kan komen.

Vooraf maar ook na afloop van de inzet wordt afgesproken hoe de nazorg vorm kan krijgen.

Contact

Maadvies B.V.
Wielstraat 17
4264 AT Veen

T +31(0)6-10941145
E info@maadvies.nl